انواع كابلهای فشار قوی

1- كابل روغنی

این نوع كابل خود دو نوع می باشد :

الف – كابل روغنی با فشار كم

در این نوع كابل ، كاغذ كابل به روغن رقیق آغشته است كه روغن اضافی در هنگام گرم شدن كابل از راه مجرای طولی كابل وارد ظرف انبساط می گردد ( این ظرف در انتهای كابل قرار دارد) و دارای بالشتكهای هوایی می باشد كه با ورود روغن به داخل ظرف ، جمع شده و سبب بالا رفتن فشار روغن داخل ظرف می گردد و پس از خنك شدن كابل ( فشار داخل كابل پایین آید ) بعلت آنكه روغن داخل ظرف نسبت به داخل كابل دارای فشار بیشتری می باشد به داخل جریان می یابد كه این عمل ( رفت و آمد روغن به داخل ظرف و كابل ) در اثر گرم و سرد شدن كابل دائماً ادامه خواهد داشت و مانع از بوجود آمدن حفره در كابل می شود كه این یكی از خصوصیات و مزایای مهم این نوع كابل می باشد بطوریكه این نوع كابل دربرابر تغییرات درجه حرارت دارای استقامت و پایداری می باشد .

تعداد منابع انبساط روغن كابل به عوامل زیر بستگی دارد :

1- طول كابل                                              2- سطح مقطع كانال روغن

3- درجه غلظت روغن                                    4- بار دهی كابل

انواع كابلهای فشار قوی

1- كابل روغنی

این نوع كابل خود دو نوع می باشد :

الف – كابل روغنی با فشار كم

در این نوع كابل ، كاغذ كابل به روغن رقیق آغشته است كه روغن اضافی در هنگام گرم شدن كابل از راه مجرای طولی كابل وارد ظرف انبساط می گردد ( این ظرف در انتهای كابل قرار دارد) و دارای بالشتكهای هوایی می باشد كه با ورود روغن به داخل ظرف ، جمع شده و سبب بالا رفتن فشار روغن داخل ظرف می گردد و پس از خنك شدن كابل ( فشار داخل كابل پایین آید ) بعلت آنكه روغن داخل ظرف نسبت به داخل كابل دارای فشار بیشتری می باشد به داخل جریان می یابد كه این عمل ( رفت و آمد روغن به داخل ظرف و كابل ) در اثر گرم و سرد شدن كابل دائماً ادامه خواهد داشت و مانع از بوجود آمدن حفره در كابل می شود كه این یكی از خصوصیات و مزایای مهم این نوع كابل می باشد بطوریكه این نوع كابل دربرابر تغییرات درجه حرارت دارای استقامت و پایداری می باشد .

تعداد منابع انبساط روغن كابل به عوامل زیر بستگی دارد :

1- طول كابل                                              2- سطح مقطع كانال روغن

3- درجه غلظت روغن                                    4- بار دهی كابل

نكته 1: تقریباً برایهر 2000 متر كابل روغنی یك ظرف انبساط در نظر گرفته می شود .

نكته 2: برای آنكه فشار روغن داخل كابل درتمامی طول كابل حدوداً ثابت بماند از مفصل و یاموف های مخصوص فشار شكن استفاده می گردد .

ب – كابل روغنی با فشار زیاد

در این نوع كابلها هر یك از رشته های سیم همانند كابل كم روغن توسط كاغذ آغشته به روغن غلیظ ایزوله
می شوند كه دراین راستا برای جلوگیری از خارج شدن روغن و نیز ورود رطوبت به داخل كابل ، هر یك از كلافها را با نوار مسی و نوار نایلونی باند پیچی می نمایند .

البته جهت جلوگیری از زخمی شدن كابل درهنگام داخل فرستادن آن به داخل لوله فولادی ، آنها را توسط یك نوارفلزی غیر مغناطیسی با فاصله زیاد مارپیچی می نایند كه در خاتمه هوای داخل لوله فولادی را تخلیه نموده و با روغن رقیق ( با فشار ) پر می نمایند .

این نوع كابل در اثر عبور جریان گرم می شود كه باعث منبسط شدن روغن داخل لوله می شود كه فشار روغن بالا می رود و با رسیدن آن به یك حد مشخص، دریچه فشار سنج باز می گردد و روغن به داخل منبع انبساط جریان می یابد ( این امر تا هنگامی كه فشار داخل لوله دوباره به حد مشخص نرسد ادامه خواهد داشت ) و نیز هنگامیكه روغن كابل سرد شود ( جریان عبوری كم شود ) روغن توسط یك پمپ مخصوص بصورت خود كار به داخل پمپاژی می شود .

نكته 1: دستگاه فشار سنج ، پمپ و نیز سوپاپ بصورت دوبل در شبكه كابل نصب می شوند .
( دستگاههای تنظیم فشار كابل ) ( چرا) ؟

نكته 2: تغذیه دستگاههای تنظیم فشار توسط برق شهر و در مواقع قطع برق شهر توسط یك منبع برق اظطراری صورت می گیرد .

 

2- كابل گازی

كابلهای كازی خود به چند نوع تقسیم می شوند :

الف- كابل گازی با فشار داخلی درغلاف آلومینیومی

این نوع كابل در جایی كه اختلاف سطح زیاد باشد كاربرد دارد و بصورت یك رشته چند رشته در ولتاهای 30/3/17 تا KV110/64 در كارخانه ساخته می شود . ساختمان ای كابل بسیار شبیه كابل روغنی سه سیمه می باشد .

كاغذ كابل با مواد روغنی غلیظ آغشته می شود و سپس روی آنرا یك غلاف آلومینیومی می كشند كه پس از مونتاژ كابل ، فضای خالی بین رشته سیمها و غلاف آلومینیومی با گاز ازت پر می شود ، ( حداكثر فشار این گاز 16 می باشد )

نكته 1: فشار كابل توسط یك فشار سنج كنتاكت دهنده كنترل می شود .

نكته 2: استقامت الكتریكی كابل گازی بسیار بالا می باشد .

ب – كابل گازی با فشار داخلی در لوله فولادی

عایق كاغذی این نوع كابل مواد روغنی بسیار غلیظ آغشته می شود كه آخرین لایه عایق كاغذی سیم بوسیله كاغذ متالیزه و نوار نازك مسی( همانند كاغذ H برای حفاظت و محدود كردن حوزه) پیچیده می شود . و بعد سه رشته سیم كابل فوق كه عایق شده است به هم پیچیده می شود و بعد باریك زره فولادی از تسمه های فولادی نازك و باریك پوشانده می شوند و سپس در داخل لوله فولادی قرار گرفته و در خاتمه داخل لوله فولادی با گاز ازت پر می شود .

ج – كابل گازی با فشار خارجی در لوله فولادی

عایق كاغذی این كابل ( این كاغذ در این كابل با ورق متالیزه H پوشانده شده است ) با مواد روغنی بسیار غلیظ آغشته می شود و بعد روی آن را با PET ( پلی اتیلن ) یا سرب می پوشانند و بعد سه رشته سیم عایق شده را بهم می پیچیند و فضای داخلی آنها را با مواد پركننده ، پر نمایند و بعد روی آنرار دوباره باند پیچی می نمایند و سرانجام توسط یك زره فولادی( از تسمه های باریك ) حفاظت می نمایند سپس آنرا داخل یك لوله فولادی قرار می دهند و در خاتمه ( بعد از مونتاژ كابل ) فضای داخل لوله فولادی را توسط گاز ازت با فشار زیاد پر می نمایند .

نكته : گاز ازت داخل لوله فولادی یك حالت فنر ارتعاشی پیدا می نماید كه این حالت سبب می شود كه در هنگام انبساط روغن ( با بالا رفتن درجه حرارت ) گاز فشرده می شود و دوباره با كم شدن با رو سرد شدن كابل ، روغن كابل در اثر فشار زیاد گاز به داخل كاغذ فشرده و كابل وارد می شود كه این امر باعث جلوگیری از بوجود آمدن حفره های خالی می گردد .

د – كابل كپسولی با گاز

این نوع گاز در انتقال جریانهای زیاد و قدرتهای زیاد از ژنراتور تا ترانسفورماتور در نیروگاه استفاده می شود كه البته در مسافتهای زیاد بصورت تكفاز و در مسافتهای طولانی بصورت سه فاز استفاده می شوند . (چرا) ؟

لازم به ذكر است كه این نوعه كابلهای به قطعات 12 متری توسط كارخانه ساخته می شوند و كپسول سیمهای هادی آلومینیومی وپایه ها همگی در كارخانه نصب و آزمایش می گردند و حتی جوش دادن و ارتباط دادن قطعات به یكدیگر در محل نصب انجام می شود .

كابل لاستیكی و پلاستیكی

ماده عایق این نوع كابلها فقط از لاسیتكو یا پلاستیك می باشد كه به كالهای جامد معروفند . كابلهای پلاستیكی از یك عایق مصنوعی به نام پلی وینول كلرید استفاده می شود . البته در قدیم از كابلها با عایق PVC استفاده می شد كه امروزه تقریباً كنار گذاشته شده است . البته از عایق PVC خالص در صنعت كابل سازی نمی توان استفاده كرد زیرا :

1- در درجه حرارت معمولی سخت و شكننده می باشد .

2- در برابر حرارت و گرما ، ناپایدار است .

3- استقامت مكانیكی آن كم می باشد .

4- ضریب تلفات آن زیاد است .

لازم به ذكر است كه كابلهای PVC نسبت به كابلهای با غلاف سربی دارای محاسنی نیز می باشد كه از جمله موارد زیر را می توان ذكر كرد :

1- سطح صاف و تمیز

2- قابلیت انعطاف خوب

3- وزن كم

4- ثبات شیمیایی خوبی دارند

5- كابل PVCدر تأسیسات داخلی ساختمان نیازی به سر كابل ندارد

6- كهنه نمی شود .

7- نمی سوزد

8- حتی با زخمی شدن روكش خارجی كابل ، باز هم كابل قابل بهره برداری و استفاده است .

9- كابل PVC در فشار كم را می توان در آب و زمین مرطوب بكار برد.

كابل پروتودور

كابلهای ساخت كارخانه زیمنس را پروتودور گویند

كابل پلی اتیلن

عایق كابلهایی كه از جنس پلی اتیلن ( PET ) می باشد را می گویند ( رنگ پلی اتیلن ، سفید می باشد ) از این نوع كابلها در جریانهای زیاد نمی  توان بكار برد .

این نوع كابل دارای مشخصات زیر می باشد :

1- درجه حرارت ذوب آن كم می باشد

2- زود نرم می شوند

3- دی الكتریك آنهابسیار خوب می باشد .

4- قابل اشتعال می باشد .

كابل فشار قوی جریان دائم

استقامت الكتریكی كاغذ روغنی در فشار الكتریكی دائم خیلی بیشتر از استقامت آن در فشار الكتریكی متناوب حدود 18 می باشدو لی استقامت همان كابل در جریان متناوب حدود  120 می باشد .

این نوع كابلها دارای مزایای دیگر نیز می باشند كه از جمله :

1- باردهی این نوع كابل درا ثر داشتن مقاومت حراترتی كمتر  نسبت به جریان متناوب بیشتر می باشد .

2- وجود نداشتن جریان كاپاسیتیو

 

 

تماس سریع با ما

آدرس ایمیل:
عنوان:
پیغام:

موقعیت ما در نقشه