لیست قیمت انواع سیم و کابل تولیدی شرکت سیمین الکتریک خراسان از مورخ 94/01/01به شرح ذیل می باشد :

شرح واحد قیمت (ریال) شرح واحد قیمت
سیم افشان 0.5 متری 180000      
 سیم مفتول          
           
           
           
           
           
           
           

تماس سریع با ما

آدرس ایمیل:
عنوان:
پیغام:

موقعیت ما در نقشه