مشخصات فنی:

سیم تک رشته افشان با عایق PVC مطابق استانداردهای ISIRI 607-3 , VDE 0281-3 , IEC 60227-3

- دامنه حرارتی:

در حالت خم شو C°-5 تا C°+70

در نصب ثابت C°-30 تا C°+80

- ولتاژ نامی:

0.5 تا 1  U0/U=300/500  V

1.5 و بالاتر U0/U=450/750  V

ساختمان کابل:

- Cu / PVC

- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/C

کاربرد:

استفاده این سیم‌ها در لوله خرطومی‌های نصب شده در رو و زیر گچ، کانال‌های بسته و در پانل‌ها و وسایل برقی مناسب می‌باشد.

نصب مستقیم این سیم‌ها در زیر گچ مناسب نمی‌باشد.