مشخصات فنی:

- سیم‌های اتومبیلی مطابق KES D-C626 , JASO D611

- ضخامت عایق:

AVS :

0.5 تا 0.7 میلی‌متر

AVSS :

0.3 تا 0.4 میلی‌متر

ساختار کابل:

- Cu / PVC

- هادی مس استرند شده با انیل

- عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

کاربرد:

قابل استفاده در اتومبیل‌ها، جاهائیکه دور از حرارت زیاد باشد.