0

سیم های بند تخت و کابل های زیرگچی

Cinque Terre/>

سیم های بند تخت و کابل های زیرگچی

مشخصات فنی:
سیم بند تخت قابل انعطاف مطابق استانداردهای ISIRI 607-42 , IEC 60227
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+50
در نصب ثابت C°-30 تا C°+70
ساختمان کابل:
- Cu / PVC
- هادی مس کلاس ۶ با انعطاف پذیری بالا مطابق استاندارد IEC 60228 , ISIRI 3084
- عایق PVC/D
کاربرد:
جهت تغذیه وسایل الکتریکی قابل حمل در محل‌هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد استفاده می‌شود. استفاده از آنها در محیط‌های داغ مجاز نمی‌باشد.

سیم ها غیر قابل انعطاف

Cinque Terre/>

سیم های غیر قابل انعطاف

مشخصات فنی:
سیم تک رشته مفتولی با عایق PVC مطابق استانداردهای ISIRI 607-3 , VDE 0281-3 , IEC 60227-3
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+70
در نصب ثابت C°-30 تا C°+80
- ولتاژ نامی:
750 تا 450 U0/U=300/500 V
ساختمان کابل:
- Cu / PVC
- هادی مس کلاس 1, 2 مطابق IEC 60228
- عایق PVC/C
کاربرد:
استفاده این سیم‌ها در لوله خرطومی‌های نصب شده در رو و زیر گچ، کانال‌های بسته و در پانل‌ها و وسایل برقی مناسب می‌باشد.
توضیحات:نصب مستقیم این سیم‌ها در زیر گچ مناسب نمی‌باشد.