0
قیمت محصولات آنتنی

قیمت محصولات آنتنی

ردیفنام محصولقطر وجنس مغزیبافتقیمت (متر) (ریال)
1اکسان (4.5C-2V)آلومینیوم 0.832 AL9300
2اورانوس (4.5C-2V)CCAM 0.9064 AL12600
3رویال (4.5C-2V)CCAM 0.9064 CCAM16400
4کاپیتان0.7 مس48 CCAM10730
5صادراتی (4.5C-2V)0.98 مس64 CCAM26000
6RG590.8 مس96 CCAM20400
7RG59 U700.7 مس96 CCAM18600
8RG59 C60CCAM 0.6050 AL10900
9RG60.8 مس128 CCAM23100
10RG59 POWER U70 افشان0.25*2 + مس0.7مغزی96 CCAM24000
11RG59 POWER U80 افشان0.5*2 + مس0.8مغزی96 CCAM27300

برای ثبت سفارش لطفا با شماره ۰۹۳۳۳۶۸۲۰۰۹ تماس یا در شبکه های واتس اپ و تلگرام پیغام بگذارید