سیم افشان

مشخصات فنی:
سیم تک رشته افشان با عایق PVC مطابق استانداردهای ISIRI 607-3 , VDE 0281-3 , IEC 60227-3
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+70
در نصب ثابت C°-30 تا C°+80
- ولتاژ نامی:
0.5 تا 1 U0/U=300/500 V
ساختمان کابل:
- Cu / PVC
- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/C
کاربرد:
استفاده این سیم‌ها در لوله خرطومی‌های نصب شده در رو و زیر گچ، کانال‌های بسته و در پانل‌ها و وسایل برقی مناسب می‌باشد.
توضیحات:نصب مستقیم این سیم‌ها در زیر گچ مناسب نمی‌باشد.