توضیحات

سیم افشان 2،5*1 

سیمهای ساختمانی (افشان) با عایق PVC برای ولتاژ 450-750 ولت مطابق با استاندارد ملی ایران ISIR(607) 02

 

توضیحات تکمیلی
سطح مقطع اسمی-mm2

2.5

تعداد و قطر رشته ها-mm

0.25*50

ضخامت عایق-mm

0.8

وزن تقریبی-kg/km

3.350

قطر متوسط سیم-mm

3.6

ماکزیم مقاومت هادی

7.98

جریان مجاز-At25 c-a

21

واتساپ سیمین الکتریک-09333682009