سیم زیرگچی 2 در 1.5

بند تخت با عایق و روکش پی ویی سی (سیم زیرگچی) مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI (607)55

توضیحات

سیم زیرگچی 2 در 1.5

بند تخت با عایق و روکش پی ویی سی (سیم زیرگچی) مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI (607)55

نوع سیم : زیرگچی

نوع هادی : مس

تعداد و سطح مقطع : 1.5*2

تعداد و قطر رشته ها : 1.38*1

ضخامت عایق : 0.6

ضخامت روکش : 0.9

قطر تقریبی نهایی : 4.4*7

وزن تقریبی : 62

جریان مجاز : 20

توضیحات تکمیلی
نوع سیم

زیرگچی

نوع هادی

مس

تعداد و سطح مقطع

1.5*2

تعداد و قطر رشته ها

1.38*1

ضخامت عایق

0.6

ضخامت روکش

0.9

قطر تقریبی نهایی

4.4*7

وزن تقریبی

62

جریان مجاز

20

واتساپ سیمین الکتریک-09333682009