سیم زیرگچی 2 در 1

بند تخت با عایق و روکش پی ویی سی (سیم زیرگچی) مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI (607)55

توضیحات

سیم زیرگچی 2 در 1

بند تخت با عایق و روکش پی ویی سی (سیم زیرگچی) مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI (607)55

نوع سیم : زیرگچی

نوع هادی : مس

تعداد و سطح مقطع : 1*2

تعداد و قطر رشته ها : 1.13*1

ضخامت عایق : 0.6

ضخامت روکش : 0.9

قطر تقریبی نهایی : 4.2*6.5

وزن تقریبی : 48

جریان مجاز : 16

توضیحات تکمیلی
نوع سیم

زیرگچی

نوع هادی

مس

تعداد و سطح مقطع

1*2

تعداد و قطر رشته ها

1.13*1

ضخامت عایق

0.6

ضخامت روکش

0.9

قطر تقریبی نهایی

4.2*6.5

وزن تقریبی

48

جریان مجاز

16

واتساپ سیمین الکتریک-09333682009