دسته بندی ها

موجودی

تخفیف

برندها

مرتب سازی:
کابل هوشمند KNX کابل هوشمند KNX
 • کابل های مخابراتی

کابل هوشمند KNX

لطفا تماس بگیرید
کابل مخابراتی 4 زوج 0.60 CCA کابل مخابراتی 4 زوج 0.60 CCA
 • کابل های مخابراتی

کابل مخابراتی 4 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید
کابل مخابراتی 4 زوج 0.60 کابل مخابراتی 4 زوج 0.60
 • کابل های مخابراتی

کابل مخابراتی 4 زوج 0.60

لطفا تماس بگیرید
کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA
 • کابل های مخابراتی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید
کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA
 • کابل زوجی

کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید
کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA
 • کابل زوجی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید
کابل کواکسیال کهکشان کابل کواکسیال کهکشان
 • کابل های مخابراتی

کابل کواکسیال کهکشان

لطفا تماس بگیرید
 • کابل های مخابراتی

کابل هوشمند KNX

لطفا تماس بگیرید

کابل کی ان ایکس محصولی از گروه کابل های BUS است.از طرفی با توجه به ساختار این کابل، گاهی آن را در رده کابل های ابزار دقیق نیز معرفی می کنند.مهم ترین کاربرد کابل KNX به کارگیری آن در سیستم های هوشمند سازی ساختمان ها و به بیان دیگر خانه های سبز است.استاندارد KNX یک استاندارد آزاد برای اتوماسیون ساختما...

 • کابل های مخابراتی

کابل مخابراتی 4 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید

فروش کابل مخابراتی 0.60*2*4 -سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

 • کابل های مخابراتی

کابل مخابراتی 4 زوج 0.60

لطفا تماس بگیرید

فروش کابل مخابراتی 0.60*2*4 -سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

 • کابل های مخابراتی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید

کابل مخابراتی 0.60*2*10 cca_سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

 • کابل زوجی

کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید

کابل مخابراتی 0.60*2*6 cca_سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

 • کابل زوجی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید

کابل مخابراتی 0.60*2*10 cca_سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

 • کابل های مخابراتی

کابل کواکسیال کهکشان

لطفا تماس بگیرید