دسته بندی ها

موجودی

تخفیف

برندها

مرتب سازی:
سیم مفتولی2،5*1 سیم مفتولی2،5*1
 • سیم ها

سیم مفتولی2،5*1

لطفا تماس بگیرید
سیم مفتولی1،5*1 سیم مفتولی1،5*1
 • سیم ها

سیم مفتولی1،5*1

لطفا تماس بگیرید
سیم مفتولی 1*1 سیم مفتولی 1*1
 • سیم مفتولی

سیم مفتولی 1*1

لطفا تماس بگیرید
سیم زیرگچی 3 در 1.5 سیم زیرگچی 3 در 1.5
 • سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 3 در 1.5

لطفا تماس بگیرید
سیم زیرگچی 2 در 1.5 سیم زیرگچی 2 در 1.5
 • سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2 در 1.5

لطفا تماس بگیرید
سیم افشان 0.5*1 سیم افشان 0.5*1
 • سیم ها

سیم افشان 0.5*1

435,000 تومان
 • سیم ها

سیم مفتولی2،5*1

لطفا تماس بگیرید

سیم نصب ثابت و یا به اصطلاح رایج بازار سیم خشک ، عبارتست از سیمی تک رشته که هادی آن از جنس فلز مس بوده و عایق به کار رفته در سیم مفتولی نیز آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/C می باشد .

 • سیم ها

سیم مفتولی1،5*1

لطفا تماس بگیرید

سیم نصب ثابت و یا به اصطلاح رایج بازار سیم خشک ، عبارتست از سیمی تک رشته که هادی آن از جنس فلز مس بوده و عایق به کار رفته در سیم مفتولی نیز آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/C می باشد .

 • سیم مفتولی

سیم مفتولی 1*1

لطفا تماس بگیرید

سیم نصب ثابت و یا به اصطلاح رایج بازار سیم خشک ، عبارتست از سیمی تک رشته که هادی آن از جنس فلز مس بوده و عایق به کار رفته در سیم مفتولی نیز آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/C می باشد .

 • سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 3 در 1.5

لطفا تماس بگیرید

بند تخت با عایق و روکش پی ویی سی (سیم زیرگچی) مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI (607)55

 • سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2 در 1.5

لطفا تماس بگیرید

بند تخت با عایق و روکش پی ویی سی (سیم زیرگچی) مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI (607)55

 • سیم ها

سیم افشان 0.5*1

435,000 تومان

سیم افشان 0.5*1 – سیمهای ساختمانی سیمین الکتریک خراسان.