دسته بندی ها

موجودی

تخفیف

برندها

مرتب سازی:
کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA
  • کابل زوجی

کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید
کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA
  • کابل زوجی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید
  • کابل زوجی

کابل مخابراتی 6 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید

کابل مخابراتی 0.60*2*6 cca_سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

  • کابل زوجی

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

لطفا تماس بگیرید

کابل مخابراتی 0.60*2*10 cca_سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815